Eh! Pa bon sikane sa boug la kumsa! Ki zot koir, sa travay depite/PPS la facile sa? Zot p fer tapaz sipa li in intervenir zis 19 fois depi li dan parlman. Ki zot gagner? Zot koir ene serviteur du pays travay zis kan parlman ouver? Eoula!

Boug la travay 24 lor 24 li. Et so la paye sitan faible ki li bizin nettoye so pare brise loto avek so prop la lang kan li p condirer, mo dire ou! Pare brise, steering wheel, mirroir, boite vitesse, crutch, sorry clutch, tou li bizin nettoyer par li meme! Lepep Kouyon, zot o moin bizin ena inpe rekonesans ki boug la pa p charge taxpayer pou sa ! Boug la p 'desarz' so duty, san ki li charge nou ene sou, et zot truv pou plaigner? Zot bien ingrats!

Oui, dakor ki ena pou dire ki li bien kouyon pou tire foto ene sevrette sec et avoy sa ene madam...Oui, li bien kouyon, bien brave pou li montrer li ene zafer kumsa. Sirtou akoz ene ti zafer, ene vreman ti zafer, aster zot p rode fer sa vine ene bel gg*? Which, by the way, is presumably also his most ardent desire, to have a much bigger asset that he can display to the world...

Zot p rode fer ene ti lapia paret kouma ene gro kato? Eoula!

Nou bizin fier et rekonessan ki o moin nou ena ene parlmenteur ki pa peur pou deklar so assets. Lezot nek fer zes, soi dizan tro sharam, tro boukou bel bel kozer lor 'privacy' sipaki, et kassiett zot assets.

Mo esperer ki Ayatollah Mouftah pou pran sa kom ene example et li montrer nou ki pa zis chameau ki ena ene gro hump... 

E.T. in fini dire nou ki li kontan dormi touni, sirtou kan ena full moon, alor it would be a small step for him to declare his assets fully in public, but a a huge step for transparency!

Scrunchy Gayan kapav montrer nou ki Vijaya pena narien a fer avek hardening so assets pou fer so investment bigger...

Poison Dwarf Mukri lookalike capav prouver ki li tousel responsab et fier de so assets et ki pa so faute si madames truv li bien sexy et envi share so assets inpe...

Et Pinokio bizin prouver ene foi pou tou ki so kokom res so kokom, et ki la cuisine pena narien afer avek so kokom!

Sa ki apel open democracy! Kan nou serviteurs du pays montrer nou zot assets et en mem tan nettoye zot pare brise par zot meme, meme kan p kondirer! Pena narien de mal si LabraGate v dire ki ou kapav zouer ar ou la braguette kan p kondirer, et ou fer ou asset change gear pou ou! Et apres, al fer ene zoli speech lor Road Safety...

En passant, "Let m lick z zarico"? Mo pa ti koner ki kan manz zariko, bizin lisse sa avant?

Paul Lismore

YOUR REACTION?

Facebook Conversations