Ene membre Special Mobile Force (SMF) ki ena 25 ans finn arrêté par la police Brisée-Verdière hier, mercredi 19 octobre.

YOUR REACTION?

Policier 25 ans la.

Ca zour la, Reena*, mama Meenakshi* ki ena 14 ans, in lévé 2 h 25 gramatin pou prépare li pou al travail. Kan li p passe kot lasam so tifi pou al toilet, li tan la voix ene garçon.

Li ouvert la porte. Li gagne choc ! So tifi ek Rakesh, ene voisin ki dans SMF, touni dans lili. Kouma lin truve mama la, boug la in ramasse so linz ek sauver.

Reena in porte plainte station la police Brisée-Verdière. Meenakshi, ki dans Form IV, in dire la police ki li ti invite Rakesh pou “koze kozer” parski li kontan li.

La police in arrête Rakesh mercredi gramatin. Lin dire la police ki Meenakshi ti invite li kot li. Lin aussi dire ki li pas ti touni. Lin comparaite devant la cour Flacq. Lin faire face ene charge provisoire “causing a child to be sexually abused”. Lin rétrouve liberté conditionnelle après ki lin fourni ene caution.

Mama la dire ki li pas approuve ca rélation la:

Mo tifi kontan Rakesh mais mo pas approuve ca rélation la. Mon choquée kan mon trouve li dans lasam mo tifi. Meenakshi naïve. Boug la li ene adulte ek li ti bizin informe moi ki mo tifi ti invite li kot moi. Lin déjà demande so la main en mariage mais nous pas ti accepter. Mo ti croire mo tifi in fini ar ca rélation la.

Mama Rakesh dire:

Mo garçon ek Meenakshi amoureux. Mo pas koner kifer Reena pas approuve ca rélation la. C'est so tifi kin invite Rakesh kot li. Vu ki li kontan li, lin aller. Zot pan faire nanyen, zot in nek koze kozer.

* prénoms modifiés

Facebook Conversations
Latest Posts