Check sa sadik la kouma p guette fam ek caresse so kok en plein bus. Mo ti assiz à côté li ek mo ti p gagne vomi. Ki bizin fer ar sa kalité dimoune la?

YOUR REACTION?

Check vidéo la :

Facebook Conversations
Latest Posts